Agenda & Gedichten

Agenda

Familie-opstellingen 
Datum nader te bepalen.
Info: stip1948@hotmail.com of 0575-543075

Opgave noodzakelijk.

innerchild

Mist

Midden op de brug
in dichte mist
een schim
al vrijwel uitgewist

Iets huppelt door de kou
– alsof je je vergist –
het kind in jou

Wat heb je haar gemist
en midden op de brug
huil je
Kom bij me terug…


Daar binnen in mij

Daar binnen in mij
woont een ander
dan ik laat zien
Misschien, misschien
wordt in de loop der tijd
die uit mijn binnenste bevrijd

Die binnen in mij
heeft verdriet
Dat zie je niet
maar ‘k voel ’t wel
als ik het je vertel

Die binnen in mij
is ook kwaad
maar iets in mij staat
dat niet toe
Vandaar dus dat ik vrolijk doe
en die daarbinnen – als een muis –
zich stil verbergt
als in een zwaar bewapend huis

Vandaag

Als ik er over praat
en het achter me laat
ben ik in staat
te leven
Maar het litteken blijft
en geen taal beschrijft
de pijn die ’t heeft gegeven
Ik heb je gespaard
jouw geheim bewaard
veel te lang voor jou gezwegen
Hier scheiden onze wegen
Ik heb je geduld
Al je wensen vervuld
maar mij heb je nooit gekregen
Het was niet mijn wens
en het was niet mijn schuld
En vandaag begint mijn leven

Alle leugens verbroken
Alle maskers doorstoken


Kinderwens

Die vreemde mevrouw
(zeg maar tante), die vindt
mij – zegt ze – zo’n lief kind
Ja, en mamma is ook blij
met mij,
want ze heeft geen kind aan mij…