Therapievormen

Hypnotherapie
Hypnose blijkt een loepzuiver middel om de oorzaak van een klacht op te sporen. Hypnotherapie is psychotherapie met gebruikmaking van hypnose. Hypnose of trance valt te vergelijken met een actieve toestand van dagdromen: je komt in contact met je innerlijke werkelijkheid. Een hypnotherapeut roept deze ‘staat van zijn’ bewust op, zodat je toegang krijgt tot waar het werkelijk om gaat. Herinneringen aan ervaringen die vergeten of verdrongen zijn, blijken bewaard in het onderbewuste. Door bepaalde gebeurtenissen terug te ervaren kunnen deze zo nodig verwerkt worden, waarna er ruimte ontstaat om je leven te herkaderen.


creatieve-therapieNLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) is een bundel van technieken die zich richt op de bewustwording van wat je eigenlijk precies denkt en hoe je daar uiting aan geeft. Onze gedachten (onze al dan niet belemmerende overtuigingen) bepalen ons gedrag en dus onze staat van zijn (gezondheid). Door andere gedachten te creëren en je genuanceerder te leren uiten, kun je op de door jou gewenste manier in het leven komen te staan.

Creatieve psychotherapie
Hierbij wordt gebruik gemaakt van creatieve middelen om je te uiten. Soms zijn er geen woorden voor wat je hebt meegemaakt. Een beeld kan tekenend – en ook verrassend – zijn ten opzichte van de visie die je over jezelf en de wereld om je heen denkt te hebben. Er wordt o.a. gewerkt met ‘the power of the other hand’. Tekenen is ook een taal. De creatieve benadering kan naast andere technieken worden ingezet in het verwerkings- en veranderingsproces.