Voorwaarden

RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

De Registertherapeut RBCZ® dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1.Is in het bezit van een diploma basiskennis medisch-sociale beroepen of psychosociale beroepen, afgestemd op de gevolgde praktijkopleiding en de keuze van de therapie, die in zijn of haar praktijk wordt gegeven.

2.Is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.

3.De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling van de beroepsorganisatie.

4.Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

5.Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.

6.Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie.

7.Is in het bezit van een AGB-code.